Combined Shape Created with Sketch.

The Sound Is Innocent + debata

The Sound Is Innocent

Dokumentární • Česká republika, Francie, Slovensko • 2019

68 min

České titulky

den
Pátek

datum
19.06.2020

čas
17:00


Hravá a poetická cesta do snového světa nahrávacích studií, elektronické hudby a experimentálního zvuku. Ve svém celovečerním debutu provede Johana Ožvold diváky tajemnou výzkumnou institucí. V archivech se nacházejí vzpomínky a útržky zásadních okamžiků vývoje elektronické hudby. Film tak osciluje mezi frekvencemi laděnými za železnou oponou, konfrontační francouzskou avantgardou a mnoha průkopníky zvukových experimentů. Představí se klíčové osobnosti současného světa elektronické hudby: John Richards, anglický hudebník a teoretik elektronické a post-digitální hudby, který se proslavil jako zakladatel platformy Dirty Electronics; Steve Goodman aka Kode9, zakladatel labelu Hyperdub; Francois Bonnet aka Kassel Jaeger, ředitel Institutu pro výzkum sonologie a elektroakustické hudby GRM; Julian Rohrhuber, profesor aplikované informatiky a hudebník, který se podílí na vývoji open-source programovacího jazyka SuperCollider; Hannes Hoelzl a Alberto De Campo z UDK v Berlíně.

A playful and poetic journey into the dream world of recording studios, electronic music and experimental sound.
In her feature debut, Johana Ožvold guides viewers through a mysterious research institution. Its archives contain memories and fragments of key moments in the development of electronic music. The film thus oscillates between frequencies tuned into behind the Iron Curtain, the confrontational French avant-garde, and many pioneers of sound experiments. Key figures in today’s electronic music world are introduced: John Richards, an English musician and theorist of electronic and post-digital music who became famous as the founder of the Dirty Electronics platform; Steve Goodman aka Kode9, founder of Hyperdub; Francois Bonnet aka Kassel Jaeger, director of the GRM Institute of Sonology and Electroacoustic Music Research Institute; Julian Rohrhuber, professor of applied informatics and a musician who is involved in the development of the open-source programming language SuperCollider; Hannes Hoelzl and Alberto De Campo of UDK in Berlin.


Další termíny
Koupit

Další představení